Praksisstudenter i Hjelpechatten

Våren 2024 har vi hatt flere praksisstudenter hos oss i Mental Helse Ungdom. To av disse er sosionomstudent Julia og psykologistudent Pernille, som har hjulpet til i Hjelpechatten. Vi har tatt en prat med dem om hva de synes om livet som praksisstudent hos oss.

Praksisstudentene Julia og Pernille sitter ute og smiler.


Jeg har lært at jeg kan mer enn jeg noen ganger kanskje tror.

Julia Modigh, student fra Umeå Universitet

Julia Modigh

Hvor studerer du til vanlig?


Umeå, Sverige.


Hva studerer du?


Jeg studerer for å bli sosionom.


Hvorfor var du nysgjerrig på å ha praksisplass hos Mental Helse Ungdom?


Jeg ønsket virkelig å finne en praksisplass på et sted som hadde med sosialt arbeid å gjøre og søkte rundt i mange organisasjoner i Norge. Jeg har alltid vært interessert i å jobbe med psykisk helse og ønsker å kunne hjelpe de som trenger det, derfor søkte jeg etter en praksisplass som jobbet med akkurat det. Så landet jeg på nettsiden til Mental Helse Ungdom og følte at jeg hadde funnet det rette stedet. Det er en organisasjon som jobber med noe jeg synes er utrolig viktig, og deres verdier – mot, åpenhet, likeverd – er noe jeg stiller meg bak.


Hvordan har det vært å ha praksis i MHU?


Det har vært veldig lærerikt å ha praksis hos MHU. Jeg har lært mye om psykisk helse, ulike temaer, hvordan en organisasjon er strukturert og mye om frivillig arbeid. Og ikke minst har jeg møtt mange fantastiske mennesker fra administrasjonen, medlemmer og frivillige! Jeg har trivdes så godt i Mental Helse Ungdom, det er en veldig god arbeidsplass.


Har du lært noe om din egen psykiske helse av å være en del av Mental Helse Ungdom? Hvis ja, hva?


Jeg har lært mye, selv om det noen ganger har vært vanskelig å være borte fra familien min i Sverige, har jeg lært at jeg kan mer enn jeg noen ganger kanskje tror. Og det er en viktig lærdom som jeg vil ta med meg. Jeg har også lært mye av å ta kurs som Mental Helse Ungdom har arrangert i temaer som jeg kan relatere meg til. Jeg er stolt over at jeg utfordret meg selv og var borte i et halvt år, dette kommer jeg til å huske resten av livet!Hos Mental Helse Ungdom opplevde jeg å være en del av teamet på lik linje med andre.

Pernille Paabøl Svendsen, student fra Aarhus Universitet

Pernille Paabøl Svendsen

Hvor studerer du vanligvis?


Jeg studerer ved Aarhus Universitet i Danmark, men er på utveksling ved Universitetet i Oslo.


Hva studerer du?


Jeg studerer en master i psykologi. Jeg har også en bachelor i psykologi.


Hvorfor var du nysgjerrig på å ha praksisplass hos Mental Helse Ungdom (MHU)?


Organisasjonens mål om å ivareta ungdoms psykiske helse og verdiene om mot, åpenhet og likeverd reflekterte mine egne personlige og faglige interesser. Med andre ord kunne jeg kjenne meg igjen i organisasjonens overbevisninger og menneskesyn. Dessuten var jeg nysgjerrig på å være en del av en organisasjon med tverrfaglig samarbeid og medarbeidergruppe.


Hvordan har det vært å være praksisstudent i MHU?


Det har vært en veldig positiv opplevelse. Jeg tenker at mange studenter kan være enig i usikkerheten om hvordan man skal klare seg i en praksisorientert rolle etter lang tid med overveiende teoretisk utdannelse. Man kan føle en indre konflikt om hvorvidt man er "god nok" eller "klok nok" til å kunne bidra kvalifisert til en arbeidsplass. Hos MHU opplevde jeg å være en del av teamet på like fot med andre. Jeg har opplevd det som helt ok å stille spørsmål, og at mine veiledere løpende sjekket inn hos meg; det skapte et støttende og trygt miljø, hvor det var plass til å lære. Dette førte til et stort faglig og personlig utbytte for meg, hvor jeg har fått muligheten til å koble teori med praksis samt fått innsikt i hvordan psykologi kan anvendes i en organisasjon.


Har du lært noe om din egen psykiske helse av å være en del av MHU? Hvis ja, hva?


Det er alltid spennende å kaste seg ut i en ny situasjon, omgitt av nye mennesker og med nye oppgaver, i et land og på et språk som også er litt nytt. Jeg har måttet lære meg selv å finne ro i usikkerheten, og stole på at det er ok ikke å ha kontroll fra starten av. Som et lite mantra har jeg fortalt meg selv og andre at jeg vil gjøre mitt beste. Å gjøre mitt beste betyr ikke at jeg skal gjøre det perfekt, men at jeg skal gjøre det med de kapasitetene jeg har, med en åpenhet for å lære, men også en respekt for mine begrensninger.

Hva tar du med deg videre etter tiden i MHU?

Julia


Jeg tar med meg mye ny kunnskap og nye erfaringer, delvis på det personlige plan men også profesjonelt. Det ligger mye arbeid bak en hjelpechat og det er så mange som er involvert i arbeidet med psykisk helse. Det er så hyggelig å se drivkraften i å ville hjelpe andre, og dette har inspirert meg til å ønske å søke på lignende frivillig arbeid i Sverige.


Pernille


Min praksis hos MHU satt tanker i gang om fremtidige karrieremuligheter, og jeg er blitt mer positivt innstilt på det å jobbe tverrfaglig i et team og med flere skiftende arbeidsoppgaver. Mest av alt tar jeg med meg en positiv opplevelse av hvordan det kan være å ha et "voksenjobb". Hos MHU opplevde jeg et arbeidsmiljø som var støttende, hvor alle medarbeidere ble tatt alvorlig, hvor man gjerne må ta pauser og hvor man løpende sjekket inn hos hverandre. Jeg tar med meg videre at et slikt arbeidsmiljø ikke bare er en bonus, men at man godt kan forvente det av sin arbeidsplass.

Ditt beste råd mtp å ta vare på sin psykiske helse?

Julia
Jeg har alltid vært utrolig nøye med å lytte og stole på magefølelsen og hva kroppen min sier, jeg vil virkelig oppfordre deg til å gjøre det. Noe jeg synes er ekstra viktig er å tørre å snakke med noen, det tok meg flere år før jeg turte å gjøre det, og det er så mange fantastiske mennesker som gjerne vil hjelpe deg.


Pernille


Mest av alt vil jeg råde deg til å snakke med noen som du føler deg trygg med. Hvis man kan uttrykke sine følelser og tanker til noen som er klar til å lytte, så er man allerede kommet et langt stykke. Og når man så har snakket godt og lenge, prøv om du kan legge det litt fra deg, og gå ut og nyt de helt små tingene – en god kopp kaffe, en lur i rent sengetøy, en søt hund på gaten, og hva hverdagen ellers bringer med seg.

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.