Høre stemmer

Hørselshallusinasjoner er lyder og stemmer man hører, som ingen andre hører, og som ikke kommer fra et sted utenfor en selv. Det kalles også sanseforstyrrelser. Teksten er hentet fra Rådet for psykisk helse.

Illustrasjonsbilde

Når kan man høre stemmer

Å være overbevist om at en eller flere personer snakker eller kommuniserer med deg, til tross for at det beviselig ikke finnes en ytre lydkilde, kan man oppleve uten å ha noen psykisk lidelse i det hele tatt. Hørselshallusinasjoner er vanlig ved flere tilstander, for eksempel rusmisbruk, nedsatt funksjon i tenkning og andre mentale prosesser og posttraumatisk stress­lidelse. Det er i tillegg et av de alvorligste symptomene ved den psykiske lidelsen som kalles schizofreni.

Tre av fire som hører stemmer har ikke diagnose

Om lag 7,5 prosent av befolkningen hører stemmer som ikke finnes. Tre av fire som hører stemmer har ikke en psykisk diagnose. Stemmene hos personer som ikke har en diagnose er ofte mindre negative i sine kommentarer, og personene klarer bedre å undertrykke lydene ved å tenke på eller gjøre noe annet. Vanlige situasjoner å høre stemmer i, er ved søvnmangel, tretthet eller stress, men de kan også komme ved ensomhet og i stille om­givelser. Hvis man har det som betegnes schizofreni er hørselshallusinasjonene vanligvis plagsomme og har ofte et negativt innhold med kritikk, negative kommentarer eller befalinger.

Nerveceller aktiveres

Forskning ved Universitetet i Bergen viser at de samme nerve­cellene som styrer språkoppfatningen i hjernen også aktiveres ved hørselshallusinasjoner. Hvorfor det skjer er foreløpig ikke kjent.


Det er ikke farlig i seg selv å høre stemmer, men kan være en del av en alvorlig lidelse. Noen plages av stemmene og får angst for at de skal komme igjen. Behandling kan være kognitiv atferdsterapi og å lære seg mestringsstrategier. For noen kan legemidler være til hjelp.


Kilder: TIPS – Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser
professor Kenneth Hugdahl, Universitetet i Bergen

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.