Bipolar lidelse

Bipolar lidelse er samlebetegnelse på psykiske vansker som gir svingninger i energinivå og stemningsleie. Disse er preget av en eller flere episoder med unormalt forhøyet energinivå og stemningsleie, og en eller flere depressive episoder. Teksten er hentet fra Rådet for Psykisk helse

Illustrasjonsbilde

Svingninger

En som har en bipolar lidelse kan ha store svingninger, og tilstanden pendler mellom dyp depresjon og passivitet, til oppstemthet og en svært aktiv væremåte - også kalt mani. Graden av svingninger varierer fra person til person. Episodene er vanligvis adskilt av lengre perioder med normalt stemningsleie. Mange lever godt med bipolar lidelse med rett behandling og egen innsats. Man kan få bipolar lidelse både som barn og voksen. Mange får symptomer allerede som barn. Tidlig diagnosestilling og riktig hjelp kan forebygge episoder og gi økt livskvalitet.

Mange lever godt med en bipolar lidelse med rett behandling og egen innsats.

Rådet for psykisk helse

Symptomer på bipolar lidelse

Bipolar 1 utløses ofte etter en eller flere depresjoner. Etter depresjonen kommer en aktiv periode som ofte starter med at man sover lite og går på «høyt gir». I en tidlig fase gir dette deg en følelse av oppstemthet og økt kreativitet, men etter hvert kan det gli over til en tilstand av mani. Du kan oppleve episoder hvor du oppfører deg helt annerledes enn normalt, for eksempel med overdreven bruk av penger, seksuell utagering eller annen hyperaktiv atferd, men som du selv ikke skjønner er «unormal». Noen får vrangforestillinger og problemer med å skille mellom virkelig og uvirkelig. Noen misbruker alkohol og andre rusmidler.


For bipolar 2 er også depresjon et symptom, og etter hvert går det over til en tilstand av oppstemthet og økt energi, men disse periodene kalles hypomanier. Hypomani er ikke så sterkt som mani, men du får økt aktivitetsnivå uten vrangforestillinger og ekstrem oppførsel.

Diagnose bipolar lidelse

For diagnosen bipolar 1 må manien vare i fire dager eller mer. Det finnes for øvrig ingen tester eller andre undersøkelser som kan gi mer konkrete svar. En diagnose, både bipolar 1 og bipolar 2, blir satt på bakgrunn av et helhetsbilde hvordan symptomene opptrer og hvordan du og din lege vurderer dette.

Behandling bipolar lidelse

Bipolare lidelser kan behandles på flere forskjellige måter. Mange får god hjelp av medikamenter, såkalte stemningsstabiliserende legemidler, men det er ikke alle som har behov for det. Det finnes også noen som har hatt god effekt av ECT-behandling. Det viktigste er at du og legen din sammen kommer frem til hva som er bra for deg, og at behandlingen blir evaluert med jevne mellomrom.

Dette kan du gjøre selv

 • Få deg en god lege, gjerne en spesialist. Avtal at du kan ringe når det trengs.
 • Samarbeid med legen om medisiner. Mange har god nytte av forebyggende medisiner. Andre klarer seg uten, eller kan slutte med dem etter en tid. Det kan også være aktuelt å justere dosen dersom du merker at du er i ferd med å bli sykere.
 • Vær åpen med dine nærmeste. Da er det lettere for dem å forstå at du trenger å bli tatt hensyn til noen ganger.
 • Følg en døgnrytme og få nok søvn.
 • Vær forsiktig med alkohol og andre rusmidler.
 • Kjenn etter hva som skaper stress og unngå at det blir for mye.
 • Vær fysisk aktiv og spis regelmessig.
 • Lag en oversikt over dine tidlige tegn på en ny episode.
 • Be om sykmelding eller trekk deg tilbake noen dager dersom du kjenner tegn til å bli syk.
 • Avtal med dine nærmeste hva de skal gjøre hvis du viser klare tegn på en ny sykdomsepisode.
 • Du kan finne mye støtte i likepersoner som du kan finne hos Mental Helse Ungdom eller Bipolarforeningen, som også har mer informasjon om bipolar lidelse.

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.