Antidepressiva

Når noen vurderes for antidepressiva, oppstår det ofte spørsmål og bekymringer. Vi har samlet de vanligste spørsmålene for å kunne gi deg best mulig svar på det du lurer på. Teksten er utviklet i samarbeid med Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge.

Råd antidepressiva

Dette er ment som informasjon, ikke råd. Hvis du ønsker spesifikke råd om din egen helse, må du kontakte lege.

Jeg har fått en medisin for depresjonen min, hva nå?

Samtaleterapi er ofte den beste behandlingen for depresjon. For noen kan det være nyttig å få medisin i tillegg. Medisinen kan hjelpe deg med å få mer nytte av samtaleterapi. Dersom du ikke har fått tilbud om samtaleterapi bør du spørre om du kan få dette.


Medisinen skal hjelpe deg med å få det bedre, og gjøre at hverdagslige aktiviteter blir enklere.


Hvis du er under 18 år skal medisinen som regel startes opp av en barne- og ungdomspsykiater.

Hva gjør jeg dersom jeg merker ubehag av medisinen?

Noen medisiner kan gi ubehagelige sideeffekter. Flere av disse sideeffektene får man kun i starten, også forsvinner de etter noen uker. Selv om de som oftest går over så kan sideeffektene for noen henge igjen. Det er viktig at du ikke er redd for å snakke om disse plagene med legen din. Dersom du merker noen som helst ubehagelig endring etter at du har startet på medisin bør du snakke med legen din slik at dere sammen kan løse problemet.


Medisinen skal gjøre livet lettere, ikke vanskeligere!

Når vil jeg merke at jeg blir bedre?

Det tar litt tid før du vil merke effekt av medisinen. Som oftest kan det ta flere uker før du merker at du får det bedre. Du vil få tett oppfølging i starten av behandlingen, for å både se etter ønsket effekt og ubehagelige sideeffekter. Noen ganger må du kanskje prøve ut flere typer medisiner før du treffer på den beste. For noen er det noen typer medisiner som ikke fungerer, og dette kan du og legen kun finne ut av ved å prøve dem.


Det er ikke anbefalt å prøve flere medisiner samtidig i begynnelsen. Da vet man ikke hvilken medisin som gir effekt!

Hvor lenge skal jeg gå på medisinen?

Det er vanlig å stå på medisin i minst 6-12 måneder. For noen kan det være viktig å stå på det enda lengre for å forhindre at man blir deprimert igjen. Det er viktig at du snakker med legen din før du stopper å ta medisin. Hvis du stopper brått kan du få det dårligere. Når du skal stoppe å ta medisinen vil legen redusere dosen din litt og litt samtidig som du vil få god oppfølging.


Dersom du får symptomer på depresjon igjen og tenker at du trenger medisin må du snakke med legen din. Du skal ikke starte med medisin på egenhånd.

Disclaimer

Informasjonen i denne teksten er utviklet og finansiert av Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge, med innspill fra Mental Helse Ungdom.


Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge er fra 2023 finansiert av statstilskudd og mottar ikke gaver fra aktører i legemiddelindustrien.


Mental Helse Ungdom er finansiert av statstilskudd, tilskudd fra stiftelser og gaver fra privatpersoner og bedrifter. Mental Helse Ungdom mottar ikke gaver fra aktører i legemiddelindustrien.

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.